Rekrutacja do Przedszkola nr 1

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r . poz. 59) oraz uchwałą nr XVIII/234/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głubczyce.

Zarządzenia Burmistrza Nr 436/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie  harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola.

Do pobrania:

Skip to content