Jeżyki – Prezentacja grupy

Grupa ,,Jeżyki ” liczy 22 dzieci  , wśród nich jest 11 dziewczynek i 11 chłopców.  ,,Jeżyki ” to grupa 6 – latków.  Dzieci bardzo dobrze  odnalazły  się wśród nowych  kolegów i koleżanek. Chętnie uczęszczają do przedszkola,  są pogodne,  otwarte,  ciekawe  i aktywne,  zarówno podczas zabaw,  jak i zajęć  dydaktycznych. Wszyscy  bardzo  lubią  różnego  rodzaju gry  i zabawy  ruchowe, organizowane  w sali  przedszkolnej, jak i w ogrodzie przedszkolnym. Do ulubionych  zajęć grupy należą zabawy  rytmicznie i taneczne przy  muzyce. Dzieci  chętnie uczą się zasad zgodnego  współżycia w grupie. Starają się  być samodzielne i koleżeńskie. Z łatwością  uczą się nowych wierszyków,  piosenek i rymowanek. Bardzo lubią zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Edukacja  łączy się z  zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.  Jeżyki z uśmiechem na twarzy i wiarą  we własne  możliwości starają się   sprostać wyzwaniom 6- latków,  a pobyt w przedszkolu jest dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju. 

Wychowawcy grupy: mgr Marzena Gisal, mgr Anna Pyrczak , mgr Dorota Sobol

Skip to content