Pszczółki – Prezentacja grupy

Grupa V „Pszczółki” liczy 26 dzieci w wieku 5-6 lat, wśród której jest 17 dziewczynek oraz 9 chłopców.  Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są przyjazne, kreatywne, otwarte i ciekawe świata. Chętnie biorą udział w codziennych zajęciach dydaktycznych oraz różnorodnych zabawach sensorycznych, plastycznych, ruchowych i muzycznych zarówno w sali, jak i w ogrodzie przedszkolnym. Wiedza dostarczana jest za pośrednictwem zabawy, która sprawia mnóstwo radości , poszerza zainteresowania i zapewnia wszechstronny rozwój. Podczas całodziennego pobytu w placówce dzieci uczą się: staranności, samodzielności, współdziałania w grupie, empatii, dostosowywania do norm i panujących zasad. Pszczółki są wobec siebie bardzo koleżeńskie i pomocne. Najważniejsze jest, aby czas spędzony w przedszkolu był przyjemnością, miejscem do kreowania własnej tożsamości  oraz powodem do uśmiechu na twarzach dzieci.

Wychowawcy grupy: mgr Marta Bossy , mgr Małgorzata Grąziowska – Wojnarowicz

Skip to content