Category: covid-19

Covid-19 procedury

Oświadczenie Covid-19

Informacja dla rodziców

UWAGA!!! Szanowni Rodzice. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w przedszkolu i ustaleniami podczas zebrań, PRZYPOMINAM, że w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, NALEŻY,                       bez zbędnej zwłoki podać jej przyczynę.  Jeżeli była niezbędna konsultacja lekarska,  również proszę o informację zwrotną.  Dziękuję: Dyrektor przedszkola Anna Pyrczak                                                                      

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Procedura mycia i dezynfekcji pomieszczeń przedszkolnych i pomieszczeń sanitarnych

Procedura mycia i dezynfekcji zabawek w Przedszkolu nr 1 w Głubczycach

Oświadczenie

Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Skip to content