Terapia

Wszyscy odczuwamy emocje – czasami złościmy się, smucimy, boimy, czy cieszymy. Uczucia odgrywają w naszym życiu ważną i pożyteczną rolę.

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój emocjonalny dziecka. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, dzięki którym nabywają umiejętność rozpoznawania emocji, nazywania ich i wyrażania w społecznie akceptowany sposób.

My, dorośli, jesteśmy wzorem dla dzieci, jak radzić sobie z własnymi emocjami – jak odreagować złość, pozbywać się strachu, przeżywać smutek. 

mgr Monika Głąbicka – pedagog, pedagog specjalny, trener TUS

Skip to content