Odwiedziny górnika w gr. „Pszczółek, Jeżyków i Myszek”

Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku
Wielu pracuje dzielnych górników.
Ciężka to praca czarnego człowieka,
Dzwonią kilofy pot z czoła ścieka. 
Gdy nam słoneczko zagląda do domu,
Górnik pracuje w kopalni zmęczony.
Za czarny węgiel i za sól białą
Chwała górnikom dzielnym wytrwałym.

Odwiedziny górnika w gr. „Pszczółek, Jeżyków i Myszek”
Skip to content