REGULAMIN KONKURSU

W malowniczą porę roku zapraszamy wszystkich przedszkolaków wraz  z rodzicami do udziału w konkursie plastycznym.

,,JESIENNE DRZEWO’’

 1. ORGANIZATOR:

Jolanta Sz.

 • CELE KONKURSU:
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni u dzieci,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji zmian w przyrodzie,
 • uwrażliwienie na gamę barw występującą w czasie jesiennych miesięcy,
 • rozwój sprawności manualnych.
 • UCZESTNICY:

W konkursie  ,,Jesienne drzewo” mogą wziąć udział wszystkie dzieci grup I – VI .

 • WARUNKI KONKURSU:
 • prace mają dotyczyć tematyki konkursu i powinny być przygotowane w formacie A-3 lub A-4 dowolną techniką (wydzieranki, wyklejanki, kolaż itp. )
 • prace plastyczne mogą być wykonane z pomocą rodziców lub samodzielnie,
 • prace powinny być na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem oraz wiek dziecka,
 • prace będą oceniane w kategoriach 3 latki, 4-5 latki, 6 latki,
 • prace plastyczne zostaną ocenione przez wszystkich pracowników naszego przedszkola w drodze głosowania, (uwzględniając przy tym ;staranność wykonania, zgodność z tematem),
 • konkurs trwa do 16 listopada 2022r,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 22 listopada 2022r.

Zachęcamy do udziału w konkursie, a przy tym do odkrywania i obserwowania piękna jesiennej przyrody. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody i jesienne dyplomy.

Skip to content