MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

MARSZAŁKOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2022 R. – IV EDYCJA

Karta do głosowania dla mieszkańca powiatu głubczyckiego

Głos można oddać klikając poniższy link i wybierając po jednym zadaniu zasięgu subregionalnym i zasięgu powiatowym:

https://glosowanie.opolskie.pl/glosowanie/glosowanie.php?IDREGION=8

Zadania dla  powiatu głubczyckiego

ZADANIA O ZASIĘGU SUBREGIONALNYM:

1.       „Tam gdzie ładnie… brzmi Orkiestra” czyli muzyczna młodzież w Opolskim plenerze….

2.       Razem możemy więcej

3.       Dając Nadzieję – międzypokoleniowa muzyka chóralna / mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę

ZADANIA O ZASIĘGU POWIATOWYM:

1.       SZKOLIMY PRZYSZŁYCH MISTRZÓW II

2.       Dając Nadzieję – międzypokoleniowa muzyka chóralna / mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę

3.       Tylko najlepsi zostają strażakami!

4.       Chrońmy przyrodę ojczystą powiatu głubczyckiego

Każdy Mieszkaniec może oddać jeden głos na zadanie o zasięgu subregionalnym oraz jeden głos na zadanie o zasięgu powiatowym.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://www.opolskie.pl/2022/02/marszalkowski-budzet-obywatelski-lista-zadan-dopuszczonych-do-glosowania-2/

Skip to content